Gedichten

Aarde
Earth
In vuur en vlam

Onder de aarde gaat het verder
het vuur, dat op een ontsnapping wacht
het kraken van de aardkorst is nabij
dan breekt de aarde open
omhoog schiet het rode vuur
sleurt het huis, de mensen mee
van angst verwrongen gezichten
het duurt lang voordat,
de stilte van de aarde terugkomt

― Jolie Kentie, 2021

Ablaze

Under the earth it continues
the fire that waits for an escape
the cracking of the earth’s crust is near
then the earth breaks open
up shoots the red fire
drags the house, the people with it
faces twisted with fear
it takes a long time
for the silence of the earth to return

― Jolie Kentie, 2021

Chroom
Chrome
Het ontspruiten van de aarde

Als het lente gaat worden
speelt zich onder de aardkorst
een bruisend leven af

zaden gaan kiemen
wortels groeien
het zou een helse herrie zijn
als je daarvoor de oren had
zou je dit alles kunnen horen

― Jolie Kentie, 2019

Sprout

When it comes to spring
takes place under the earth’s crust
a vibrant life

seeds will germinate
roots grow
it would be a hell of a noise
if you had the ears for that
could you hear all this

― Jolie Kentie, 2019

Droomland: Het raadsel

Waar eerst een blauw groene lucht
met golvende witte wolken
was te zien
kwam een halfuur later
op dezelfde plaats
een flinterdunne, ijle lucht
een beeld van dezelfde golven
nog steeds op één doek
over een half uur
ziet het er totaal anders uit

waar is dit beschreven land eigenlijk?
vraag het een wetenschapper

― Jolie Kentie, 2018

Dreamland: The riddle

Where first a blue green sky
with wavy white clouds
was seen
came half an hour later
at the same place
a thin air
a view of the same waves
still on one canvas
in half an hour
it looks totally different

where exactly is this described country?
ask a scientist

― Jolie Kentie, 2018

Sneeuwlandschap

De nacht heeft langs het raam
een kristallen stad
vol luchtkastelen gelegd
daarbinnen
speelt ingesneeuwd orkest
kamermuziek

ieder hartverwarmend woord
bevriest op mijn lippen

het blijft winter
maar hoe lang nog?

― Jolie Kentie, 2017

Snow landscape

The night has passed through the window
a crystal city
full of castles in the air
in there
plays a snowbound orchestra
chamber music

every heartwarming word
freezes on my lips

it is still winter
but how much longer?

― Jolie Kentie, 2017

Omkeren

Bij nader inzien
moet het anders
we stoppen en
keren om!

was dat wel een
goede beslissing?

― Jolie Kentie, 2019

Turning around

On closer inspection
it should be different
we stop and
turn around!

was that a
good decision?

― Jolie Kentie, 2019

Vervallen kolchoz

Als u wist
dat het bij u in de gang 20 graden vroor
zou u mij niet zo lang laten wachten

― Anton Tsjechov

Deserted and abandoned kolkhoz

If you knew
that it was minus 20 degrees in your hallway
you would not keep me waiting so long

― Anton Tsjechov

Old age, forever young

Oud zijn is geen last
maar een keuze
sex appeal van alle leeftijden
leeftijd is slechts een nummer

― Jolie Kentie, 2017

Old age, forever young

Being old is not a burden
only a choice
sex appeal of all ages
age is just a number

― Jolie Kentie, 2017

Acryl
Acrylic
Poudre récurante (Vim)

Het schoonste schilderij
ter wereld
kwasten en poriën
zijn gevuld met Vim
de Vimvoeg is onschuldig
het “reine”, waarvoor de
huisvrouw
op haar knieën valt

― Jolie Kentie, 2019

Poudre récurante (Vim)

The cleanest painting
in the world
brushes and pores
are filled with Vim
the Vim joint is innocent
the “pure”, for which the
housewife
falls to her knees

― Jolie Kentie, 2019

Afstand

Wat is afstand
bestaat afstand wel
soms is afstand leeg
telt wat er niet is
men moet afstand
houden (1.50 m)
de afstand kan heel groot zijn
bijvoorbeeld naar de maan
en bij zoenen, liever geen afstand

als je naar dit schilderij kijkt
zie je afstand
maar in een schilderij kun je de afstand beheersen

met een leesbril is alles anders

― Jolie Kentie, 2010

Distance

What is distance
does distance exist?
sometimes distance is empty
counts what is not there
one has to keep distance
the distance can be very large
for example to the moon
and when kissing, do not keep distance

if you look a this painting
see the distance
in a painting one can
control the distance

with reading glasses everything is different

― Jolie Kentie, 2010

Kloosterdeur

Hoe vaak is deze
oude kloosterdeur
door de eeuwen heen
open gegaan
hoe vaak bleef
hij dicht, liet hen buiten
misschien was het te laat
en werd er geen
hulp meer geboden

― Jolie Kentie, 2012

Monastery door

How often is this
old monastery door
opened
through the ages
how many times stayed
it closed, keeping them outside
maybe it was too late
and there was no
help offered anymore

― Jolie Kentie, 2012

Aarde / Earth
In vuur en vlam

Onder de aarde gaat het verder
het vuur, dat op een ontsnapping wacht
het kraken van de aardkorst is nabij
dan breekt de aarde open
omhoog schiet het rode vuur
sleurt het huis, de mensen mee
van angst verwrongen gezichten
het duurt lang voordat,
de stilte van de aarde terugkomt

― Jolie Kentie, 2021

Ablaze

Under the earth it continues
the fire that waits for an escape
the cracking of the earth’s crust is near
then the earth breaks open
up shoots the red fire
drags the house, the people with it
faces twisted with fear
it takes a long time
for the silence of the earth to return

― Jolie Kentie, 2021

Chroom / Chrome
Het ontspruiten van de aarde

Als het lente gaat worden
speelt zich onder de aardkorst
een bruisend leven af

zaden gaan kiemen
wortels groeien
het zou een helse herrie zijn
als je daarvoor de oren had
zou je dit alles kunnen horen

― Jolie Kentie, 2019

Sprout

When it comes to spring
takes place under the earth’s crust
a vibrant life

seeds will germinate
roots grow
it would be a hell of a noise
if you had the ears for that
could you hear all this

― Jolie Kentie, 2019

Droomland: Het raadsel

Waar eerst een blauw groene lucht
met golvende witte wolken
was te zien
kwam een halfuur later
op dezelfde plaats
een flinterdunne, ijle lucht
een beeld van dezelfde golven
nog steeds op één doek
over een half uur
ziet het er totaal anders uit

waar is dit beschreven land eigenlijk?
vraag het een wetenschapper

― Jolie Kentie, 2018

Dreamland: The riddle

Where first a blue green sky
with wavy white clouds
was seen
came half an hour later
at the same place
a thin air
a view of the same waves
still on one canvas
in half an hour
it looks totally different

where exactly is this described country?
ask a scientist

― Jolie Kentie, 2018

Sneeuwlandschap

De nacht heeft langs het raam
een kristallen stad
vol luchtkastelen gelegd
daarbinnen
speelt ingesneeuwd orkest
kamermuziek

ieder hartverwarmend woord
bevriest op mijn lippen

het blijft winter
maar hoe lang nog?

― Jolie Kentie, 2017

Snow landscape

The night has passed through the window
a crystal city
full of castles in the air
in there
plays a snowbound orchestra
chamber music

every heartwarming word
freezes on my lips

it is still winter
but how much longer?

― Jolie Kentie, 2017

Omkeren

Bij nader inzien
moet het anders
we stoppen en
keren om!

was dat wel een
goede beslissing?

― Jolie Kentie, 2019

Turning around

On closer inspection
it should be different
we stop and
turn around!

was that a
good decision?

― Jolie Kentie, 2019

Vervallen kolchoz

Als u wist
dat het bij u in de gang 20 graden vroor
zou u mij niet zo lang laten wachten

― Anton Tsjechov

Deserted and abandoned kolkhoz

If you knew
that it was minus 20 degrees in your hallway
you would not keep me waiting so long

― Anton Tsjechov

Old age, forever young

Oud zijn is geen last
maar een keuze
sex appeal van alle leeftijden
leeftijd is slechts een nummer

― Jolie Kentie, 2017

Old age, forever young

Being old is not a burden
only a choice
sex appeal of all ages
age is just a number

― Jolie Kentie, 2017

Acryl / Acrylic
Poudre récurante (Vim)

Het schoonste schilderij
ter wereld
kwasten en poriën
zijn gevuld met Vim
de Vimvoeg is onschuldig
het “reine”, waarvoor de
huisvrouw
op haar knieën valt

― Jolie Kentie, 2019

Poudre récurante (Vim)

The cleanest painting
in the world
brushes and pores
are filled with Vim
the Vim joint is innocent
the “pure”, for which the
housewife
falls to her knees

― Jolie Kentie, 2019

Afstand

Wat is afstand
bestaat afstand wel
soms is afstand leeg
telt wat er niet is
men moet afstand
houden (1.50 m)
de afstand kan heel groot zijn
bijvoorbeeld naar de maan
en bij zoenen, liever geen afstand

als je naar dit schilderij kijkt
zie je afstand
maar in een schilderij kun je de afstand beheersen

met een leesbril is alles anders

― Jolie Kentie, 2010

Distance

What is distance
does distance exist?
sometimes distance is empty
counts what is not there
one has to keep distance
the distance can be very large
for example to the moon
and when kissing, do not keep distance

if you look a this painting
see the distance
in a painting one can
control the distance

with reading glasses everything is different

― Jolie Kentie, 2010

Kloosterdeur

Hoe vaak is deze
oude kloosterdeur
door de eeuwen heen
open gegaan
hoe vaak bleef
hij dicht, liet hen buiten
misschien was het te laat
en werd er geen
hulp meer geboden

― Jolie Kentie, 2012

Monastery door

How often is this
old monastery door
opened
through the ages
how many times stayed
it closed, keeping them outside
maybe it was too late
and there was no
help offered anymore

― Jolie Kentie, 2012

Bekijk de collecties

Aarde

Chroom

Acryl

Aarde >

Chroom >

Acryl >